Искам да помогна

ПРОГРАМА "ТОПЪЛ ОБЯД"
Назад
  • Програма „Топъл обяд” се реализира за 20-та поредна година. Стартира през 2004 г. и до момента е предоставила безплатна храна на общо 23 845 нуждаещи се деца от цялата страна. Финансовият ресурс, необходим за реализирането й се осигурява чрез съвместни благотворителни кампании на партньорите от Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Дарените средства до момента са 3 848 994 лв. (над 1 700 000 обяда)

  • Основната цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. Много често безплатния топъл обяд, който тези деца получават всеки ден през учебната година в трапезариите на БЧК, е единственият повод те да посещават учебните занятия.

  • Програмата допринася за нормалното физическо развитие на подрастващите, намалява заболяваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и непълноценно хранене. Средно около 12 000 деца/годишно отпадат от училище поради социални причини. Те се нуждаят от храна, грижа и внимание през цялата учебна година.

  • Програма „Топъл обяд“ има 20-годишна устойчивост. През учебната 2023/2024 г., 1 755 нуждаещи се деца от цялата страна ще получават безплатен топъл обяд всеки учебен ден през зимните месеци.
Учебна година Разпределена сума Подпомогнати деца
2004/2005 85 027 лв. 610
2005/2006 105 290 лв. 761
2006/2007 46 032 лв. 422
2007/2008 49 961 лв. 357
2008/2009 97 238 лв. 613
2009/2010 107 572 лв. 685
2010/2011 139 357 лв. 957
2011/2012 206 840 лв. 1 325
2012/2013 142 029 лв. 966
2013/2014 200 642 лв. 1 320
2014/2015 222 645 лв. 1 537
2015/2016 213 090 лв. 1 650
2016/2017 196 183 лв. 1 450
2017/2018 258 545 лв. 1 645
2018/2019 259 318 лв. 1 530
2019/2020 282 362 лв. 1 663
2020/2021 242 228 лв. 1 473
2021/2022 255 154 лв. 1 414
2022/2023 359 997 лв. 1 642
2023/2024 379 285 лв. 1 755
m 3 733 285 лв. 23 845Всеки може да подкрепи каузата, за да върнем в училище повече деца. Осигури 1 безплатен обяд на 1 дете в нужда в България.
Изпрати СМС на | 1255 | (цена 1лв.) или стани регулярен дарител с месечен абонамент от 2 или 5 лв.


Банкова сметка:
IBAN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
BIC: UNCRBGSF
Банка:Уникредит Булбанк


За повече информация:
Екатерина Борисова-Йовова
тел.: +359 2 49 23 059
e-mail: e.borissova@redcross.bg

НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.