Искам да помогна

Кампания "Промени съдба"
Назад
Български Червен кръст помага на хора, загубили връзка със своите близки поради войни, въоръжени конфликти, бедствия, миграция или заплаха за живота им в страната, в която са родени или се намират в момента. Възстановяването на семейни връзки е дейност, родена от една идея с дълга традиция. През 1859 г. на връщане от бойното поле при Солферино/Италия швейцарският хуманист и създател на Червения кръст - Анри Дюнан събира писма и послания на умиращи и ранени войници, за да предаде последните им думи на семействата им.
За хиляди хора остава само надеждата…
Да се тревожиш за съдбата на своите близки, е човешко!


СМЕТКА В ЛЕВА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG06 UNCR 7630 1000 030265Като ДАРИТЕ, вие помагате за:
Възстановяване на контакт между загубили връзка, помежду си, семейства.

Какво обезпечаваме чрез набиране на средства:
За да продължим да извършваме тази дейност безплатно, ние се нуждаем от финансова подкрепа за:
Закупуване на телефонни апарати и SIM-карти;
Заплащане на абонаменти за:
Интернет;
Телефонни планове с възможност за разговори с цял свят;
Осигуряване на превод;
Обезпечаване на нуждите за социални дейности.

Повече на програмата „Промени съдба“ вижте тук https://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/RFL_campaign
НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.