Искам да помогна

ФОНД "МИЛОСЪРДИЕ"
Назад
Традициите на БЧК в областта на благотворителността и милосърдието му позволяват да намира най-подходящите форми на подпомагане. Една от тях е създадения през 1989 година, с Постановление №46 на Министерски съвет фонд "Милосърдие". Чрез него се оказва финансова подкрепа на лица и семейства, изпаднали в особено тежко материално положение, както и на държавни или общински социални заведения за възрастни и деца.

Съгласно правилата за управление на от постъпилите във фонда средства, отпускането на парични помощи се предхожда от предварително подадена молба за помощ в Областните организации на БЧК и внимателно проучване на всеки отделен случай. Предоставянето на парични помощи на покриващите критериите граждани или социални институции е еднократно в рамките на една календарна година.


Предоставени средства от фонд „Милосърдие” през последните години

Година Набрани средства Разпределени средства Брой подпомогнати
2009 г. 33 981 лв. 35 603 лв. 251
2010 г. 59 016 лв. 57 408 лв. 307
2011 г. 41 179 лв. 32 354 лв. 263
2012 г. 32 606 лв. 41 447 лв. 288
2013 г. 51 194 лв. 51 194 лв. 327
2014 г. 60 756 лв. 55 407 лв. 283
2015 г. 59 557 лв. 53 733 лв. 245
2016 г. 69 227 лв. 52 020 лв. 293
2017 г. 84 438 лв. 60 737 лв. 290
2018 г. 55 212 лв. 87 505 лв. 237
2019 г. 65 912 лв. 70 847 лв. 247
2020 г. 46 721 лв. 39 342 лв. 223
2021г. 81 814 лв. 51 380 лв. 159
2022г. 49 488 лв. 51 861 лв. 149Фонд „Милосърдие”
IBAN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк


НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.