Телефон на доверието

Първият телефон на доверието в България е открит през 1982 година от Облатния съвет на БЧК - Русе.

В настоящия етап телефонните служби към БЧК са два:
  • София - 02 492 30 30
  • Ямбол - 046 662 904

В екипитe на телефона на доверието работят специалист-консултанти в следните направления:
  • Психо-социални консултации;
  • Пристрастявания към лекарства, наркотици и алкохол;
  • Превенция на самоубийствата, депресивни състояния и сексуални нарушения;
  • Носители на ХИВ вируса и диагностицирани случаи на СПИН;
  • Жертви на човешкият трафик.

От 1994 г. телефонът на доверието на БЧК е приет за асоцииран член на ИФОТЕС /Международната Федерация на спешните телефонни услуги/, което е международно признание за дейността им.
За контакти:

Дирекция "Социално-здравна политика"
д-р Надежда Тодоровска
тел.: 02/81 64 708
e-mail: n.todorovska@redcross.bg

д-р Живка Димитрова
тел.: 02/49 23 089
e-mail: j.dimitrova@redcross.bg

д-р Пенчо Пенчев
тел.: 02/49 23 090
e-mail: p.penchev@redcross.bg