Гарови служби

Диспечерски гарови служби за обслужване на трудно подвижни лица
От 1 юни 2007 година, Българският Червен кръст пое управлението на диспечерските гарови служби за обслужване на трудно подвижни лица в железопътните гари на градовете София /Централна гара/, Пловдив /Централна гара/, Стара Загора, Бургас и Варна. Службите са оборудвани с удобни чакални за инвалиди и със специално пригодени санитарни възли, снабдени с приспособления и удобства за самообслужване.

Предварително обучен персонал се грижи за безопасното и сигурно придвижване на хората с увреждания по пероните и в специализираните пътнически вагони.  Желаещите да ползват услугата пътници, с проблеми в придвижването трябва още при закупуването на билет за влака да се свържат със служителите в гарови служби и да подадат заявка 24 часа предварително в самите служби или на следните телефони:

  • Гара София - 02 932 30 50; 0882 40 24 11; 0884 65 69 87;
  • Гара Пловдив – 0886 222 787;
  • Гара Стара Загора – 0886 07 90 60;
  • Гара Бургас – 056 84 57 17; 0892 22 91 64;
  • Гара Варна – 052 650 112; 0885 22 54 14.


В деня на пътуването трудно подвижните лица и техните придружители трябва да бъдат на гарата най-малко 30 минути преди часа на заминаване на влака. Служител на БЧК и началникът на съответния влак, транспортират пътника до перона и посредством мобилна платформа го настаняват в специализиран вагон.  Диспечерските гарови служби поддържат връзка помежду си и оказват съдействие на тези лица и при пристигането им. Услугата се осъществява съвместно с „Български Държавни железници” ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура”. Дейността на диспечерските гарови служби се финансира изцяло от Българския Червен кръст.


По-подробна информация за Правилата за достъп до железопътен транспорт на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност и за организацията на превоза на тези лица с железопътен транспорт можете да намерите на информационния сайт на БДЖ  www.bdz.bg , опция „Меню”, раздел „Услуги”, подраздел „Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност” или чрез използването на директния линк тук