Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж
удостоверение за регистрация №429-04/13.10.2009 г.


Домашният социален патронаж в град Смолян предлага една подходяща форма на обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и хора със специални потребности, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит. Той предоставя на 60 възрастни граждани комплекс от социални услуги, свързани с доставка на топла храна, поддръжка на хигиена в обитаваните от ползвателя помещения, битово обслужване, снабдяване с технически помощни средства и др. При заявено желание, със средства на клиентите се извършва и покупка на хранителни продукти, а при необходимост се закупуват и лекарства. Социален работник подпомага бенефициентите при попълване на документи до различни институции и разрешаването на различни казуси, а екипи от доброволци периодично осъществяват социални контакти с потребителите на услугата. Желаещите да получават този вид социална услуга подават документи в Областната организация на БЧК в Смолян.
Финансирането на Домашния социален патронаж се осигурява от община Смолян, след спечелен конкурс.


Контакти:
гр. Смолян
бул. България № 24 А
Тел.: 0301 63297
e-mail: smolyan@redcross.bg