Бюро за социални услуги

Бюро за социални услуги
удостоверение за регистрация №429-11/13.10.2009 г.


Бюрата за социални услуги предлагат различни услуги, свързани с гледане на деца, болни, възрастни и хора със специфични потребности, които не могат да се обслужват сами. БЧК извършват посредническа дейност между предлагащите грижи и желаещите да ги ползват. Услугите се предоставят, както по домовете на гражданите, така и в болнични заведения срещу определено заплащане. Такива бюра функционират в градовете София, Пловдив и Стара Загора.
Всички заинтересовани граждани трябва да се обръщат към областните съвети на БЧК.


Контакти:
Обл. С на БЧК - Пловдив
ул. Изток №48
Тел.: 032 628276
e-mail: plovdiv@redcross.bg

Столичен съвет на БЧК
бул. Джеймс Баучер №76, ет.3
Тел. 02 8122822
е-mail: sofcom@redcross.bg

Обл. С на БЧК – Стара Загора
бул. Руски №54
Тел. 042 622668
е-mail: starazagora@redcross.bg