Дневни центрове за стари хора

Дневен център за стари хора
удостоверение за регистрация №429-05/13.10.2009 г.


Дневните центрове за стари хора в градовете Пловдив и Перник, осигуряват една много търсена и със силен социален ефект услуга в общността, при която обгрижваните лица не се откъсват от семейната среда и имат възможност да водят самостоятелен живот и да се интегрират в обществото. По този начин се разчупва социалната изолацията, в която хората попадат след излизането им от трудоспособна възраст и по-лесно се преодолява психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни.
Разкритите дневни центрове за възрастни на БЧК, предоставят комплекс от социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и дават възможност за цялостно обслужване на потребителите през деня. Те са свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни здравни, образователни и рехабилитационни нужди, както и на потребности свързани с организация на свободното време и социални контакти. Всички дейности се осъществяват в уютна и приятна обстановка, в която под ръководството на различни специалисти се организират занимания по интереси (трудотерапия, културтерапия, музикотерапия, психотерапия, цветарство, билкарство и др.), които са подходящи за хората от третата възраст. Организират се и екскурзии до близки населени места и исторически обекти, както и празнуване на различни християнски празници.

Желаещите да посещават центровете лица, подават документи в съответните Областни организации на БЧК в градовете Пловдив и Перник.


Контакти:
гр. Пловдив
ул. Изток №48
Тел.: 032 628276
e-mail: plovdiv@redcross.bg

гр. Перник
ул. Радомир №1 вх. Б
Тел.: 076 608910
e-mail: pernik@redcross.bg