Наблюдавано жилище "Шарената къща"

Наблюдавано жилище на Български Червен кръст „Шарената къща“ е създадено в рамките на проект „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“, който се реализира с подкрепата на фондация „Велукс” и Международната Федерация на дружествата на Червения кръст/Червения полумесец.

Дейността на наблюдаваното жилище е насочена към предоставяне на подслон и подкрепа на млади хора на възраст от 18 до 29 години, физически и психически здрави, които са отгледани в специализирани институции за деца. Целта на услугата е реинтеграция на младите хора в обществото чрез повишаване на образованието и професионалната им квалификация и придобиване на основни умения за самостоятелен живот в среда близка до семейната. Капацитетът на жилището е 12 души, а времето за престой - от три месеца до една година, в зависимост от индивидуалните потребности на младежите.

В рамките на социалната услуга на младежите се предоставят социални и психологически консултации, касаещи:
 • избора на възможни алтернативи за продължаване на образованието и за обучение в професия, в това число включване във вечерна и индивидуална форма на обучение за завършване на средно образование, в образователни курсове, съобразени с възможностите и интересите на младежите, кандидатстване във ВУЗ;
 • кариерно ориентиране и мотивиране за правилен професионален избор, включително обучения за умение за търсене на работа, за поведение по време на интервю с работодател, за формиране на трудови навици и постоянство при изпълнение на професионалните задължения;
 • ежедневни битови и социални умения - обучения за планиране на времето, бюджетиране, целеполагане, комуникативни умения, овладяване на ефективни поведенчески модели;
 • формиране на чувство за увереност и конкурентноспособност, на адекватна самооценка.

Ние мотивираме младите хора да работят, да познават гражданските си права и задължения, да заплащат данъци, да намерят постоянна работа и квартира, да започнат самостоятелен живот.

„Шарената къща” отворя врати през януари 2012 г. От тогава до момента то е подкрепило 89 младежи в процеса на тяхната реинтеграция в обществото. От тях за три години:
 • 54% са продължили образованието си;
 • 18% са приети като студенти;
 • 23% са завършили образователни и професионални курсове;
 • 43% са намерили работа, а 37% са продължили да работят устойчиво и след напускане на наблюдаваното жилище;
 • 46% живеят самостоятелно на квартира.

Системата от методи за работа с младежи от тази целева група, разработена от екипа на наблюдаваното жилище, развива у тях увереност в собствения потенциал, усещане за конкурентноспособност, проактивност, системност и постоянство в действията.

Нашите добри практики:
 • Ние използваме позитивни методи на работа. Учим младежите като подкрепяме техните положителни действия и пример;
 • Поощряваме инициативността, креативността и самостоятелността при взимане на решение;
 • Работим с всеки от тях по индивидуален план, съобразен с възможностите и потребностите му.

Менторска програма на доброволци на БМЧК. Доброволци на Български младежки Червен кръст помагат на младите хора в „Шарената къща” при самоподготовката им за училище, за полагане на държавни зрелостни изпити и за кандидатстване в университети.

Младежите от наблюдаваното жилище се социализират успешно, като се включват в дейности и обучения на БМЧК.

Партньори в нашата работа са: UNIFY /Formerly Siemens Enterprise Communications/, Магазини „Технополис“ ЕАД, BULPROS IT Recruitment Consultant, „Ънлимитид Кидс Кеър“ АД, Жокер Медия, Интериорно студио ЛЕО дизайн, „Кастело Прикаст“ ООД, „Жар“ ЕООД (JAR Computers), „ПИРИН ТЕКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД (представител на марката Rollmann), Фондация „Юник Партнърс“, Б.Браун Медикал ЕООД, Дентална клиника „ЕО Дент“, Оптики Optimax, Учебен център „Експрес – В“ и др.

С цел да запазим ефективността на представената дотук дейност, ние търсим нови партньори за каузата на Наблюдаваното жилище.


Можете  да подкрепите Наблюдавано жилище „Шарената къща“

онлайн

ДАРИ

или по банков път

IBAN в BGN: BG16UNCR 76301078151460
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк