Програма „Домашни грижи”

С грижа за възрастните хора
Програма „Домашни грижи” стартира през 2003 г. със създаването на центрове „Домашни грижи” в различни общини на страната. Програмата има за цел предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи в дома от квалифицирани медицински сестри и домашни помощници на уязвими възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания над 65-год. възраст. Оттогава досега са подпомогнати над 3 000 души, голяма част от тях са самотноживеещи, със сериозни здравословни проблеми и нужда от помощ във всекидневието.
Услугите позволяват на възрастните хора да останат максимално дълго в своите домове, водейки независим и достоен начин на живот. Особено важни са за хора от малки и отдалечени населени места, с ограничен или липса на всякакъв достъп до качествени медицински грижи и социална подкрепа.
Броят на нуждаещите се непрекъснато се увеличава, като БЧК се стреми да разширява своята дейност в нови области на страната и да допринесе за подобряване живота на хората.

Можете  да подкрепите Програма „Домашни грижи“

онлайн

ДАРИ

или по банков път

IBAN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк