Фонд Милосърдие

Традициите на БЧК в областта на благотворителността и милосърдието му позволяват да намира най-подходящите форми на подпомагане. Една от тях е създадения през 1989 година, с Постановление №46 на Министерски съвет фонд "Милосърдие". Чрез него се оказва финансова подкрепа на лица и семейства, изпаднали в особено тежко материално положение, както и на държавни или общински социални заведения за възрастни и деца.

Съгласно правилата за управление на от постъпилите във фонда средства, отпускането на парични помощи се предхожда от предварително подадена молба за помощ в Областните организации на БЧК и внимателно проучване на всеки отделен случай. Предоставянето на парични помощи на покриващите критериите граждани или социални институции е еднократно в рамките на една календарна година.


Предоставени средства от фонд „Милосърдие” през последните години

година Сума Брой подпомогнати
2009 г. 35 603 лв. 251
2010 г. 57 408 лв. 307
2011 г. 32 354 лв. 263
2012 г. 41 447 лв. 288
2013 г. 51 194 лв. 327
2014 г. 55 406 лв. 283
2015 г. 53 733 лв. 245
2016 г. 79 502 лв. 293
2017 г. 60 737 лв. 290
2018 г. 87 505 лв. 237


Банкова сметка в лева:
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. "Калоян" 3, София 1000, България