Партньорска мрежа за благотворителност


Кои сме ние

Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК е създадена през 2004 г. с цел да подпомага БЧК при набирането на средства за финансиране на различни благотворителни инициативи. Нейни учредители са едни от най-големите търговски компании в България – M-Tel (А1), хотел „Хилтън”, Метро Кеш енд Кеър, Първа Инвестиционна банка и др. Днес тя обединява 24 компании от корпоративния сектор.
С всеки от партньорите БЧК провежда съвместни социални кампании, а с набраните средства подпомага уязвими групи от българското общество.На кого помагаме

 • Деца в неравностойно положение, сираци и полусираци, от многодетни семейства и с нисък социален статус
 • Деца, пострадали при пътни инциденти
 • Безпризорни деца и такива от социални институции
 • Хора, пострадали при бедствия, аварии и катастрофи
 • Самотни, социално слаби и хронично болни възрастни хора
 • Хора с увреждания
 • Други уязвими групи

Защо да се присъедините към Партньорската мрежа

 • Защото помагате на хора в беда;
 • Защото сте социално отговорна компания;
 • Защото изграждате имидж и доверие към компанията;
 • Защото установявате и развивате бизнес партньорства;
 • Защото повишавате своята конкурентоспособност.

Разпределение, контрол и отчетност

Всички дейности по разпределението и отчитането на набраните средства по кампаниите се контролират от Националната комисия по фондонабиране на БЧК и от Консултативния съвет на Партньорската мрежа за благотворителност. В тях участват представители на всички партньорски организации. Партньорите получават подробен описателен и финасов отчет за набраните и изразходвани средства, а донорите – сертификат за дарение.

Членове на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК
     

A1

Мобилните оператори предоставят безплатно кратък номер 1255. Чрез изпращане н а SMS, клиентите на трите мобилни  оператори  даряват еднократни или чрез регулярно дарителство 1 лв. за Програма „Топъл обяд“ на БЧК.

Хотел „Хилтън” - София
Домакин е на традиционните бизнес срещи на  представителите на партньорските организации в Мрежата. Набира средства за програма „Топъл обяд” на БЧК чрез благотворителни мероприятия на хотела.

Издателска къща “Unicart”
Издателството реализира коледни благотворителни кампании чрез продажбата на поздравителни картички със знака на БЧК. Набраните средства се предоставят на програма „Топъл обяд”.

 

Всяка година компанията реализира с БЧК две съвместни национални фондонабирателни кампании за Коледа и Великден.  Клиентите на всички магазини от веригата супермаркети в цялата страна, имат възможност да даряват средства за програма „Топъл обяд“ в специално поставени дарителски кутии със знака на БЧК.

Хиполенд
БЧК и Хиполенд организират съвместни фондонабирателни кампании в подкрепа на хуманитарните каузи на БЧК. По време на благотворителните инициативи, клиентите на веригата магазини в цялата страна, подпомогат уязвими групи от населението чрез отчисления от закупени продукти, брандирани със знака на Българския Червен кръст.
Всяка година Хиполенд дарява детски играчки, които доброволци на организацията поредоставят за Коледа на децата в детските отделения на болници в София.

Кока Кола ХБК България
Като член на „Партньорска мрежа за благотворителност“ компанията подкрепя инициативи на Български Червен Кръст  чрез предоставянето на средства и собствени продукти за подпомагане на хора в нужда в бедствени и кризисни ситуации, и при обучения и събития на БЧК.

ЧЕСОУ “Дорис Тенеди”

Училището организира сред своите възпитаници благотворителни инициативи, като базари, концерти и др., чрез които набира и дарява средства за националния дарителски фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадaли при пътни инциденти. Всяка година училището отчислява и % от годишните такси на своите ученици в полза на Фонда.

Българска търговско-промишлена палата
БТПП публикува на своя интернет сайт банер с реклама на кратък номер 1255. В края на февруари 2011 г. БЧК получи безвъзмездно от своя партньор фирмен префикс за маркиране на стоки за продажба в търговските обекти.

Техносим
Продуктова кампания с отчисления на % от продажбите в подкрепа на програма „Топъл обяд”.

Интеркапитал Груп
Съвместна инициатива за дарения на средства от клиентите на компанията чрез системата на  Cashterminal в полза на хуманитарните каузи на БЧК.

             

KFC&Nordsee

Всяка година компанията реализира съвместна национална Коледна кампания с БЧК. Клиентите на всички ресторанти от веригите (KFC&Nordsee) могат да даряват средства на касите чрез бутон "ДАРИ". Средствата се предоставят за осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се български деца. В допълнение компанията дарява % от продажбата на собствени продукти.

 

От 2016 г. БЧК и Хюманита реализират съвместна инициатива за разделно събиране на стари дрехи и текстилни изделия в специални за целта контейнери с логото на БЧК. До момента в страната са разположени над 100 контейнера в София, Пловдив, Варна, Перник и Кюстендил. За всеки кг. текстил, компанията дарява финансови средства за Фонда на БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия и кризи. С дрехите в добро състояние се създава и поддържа бедствен резерв, като в случай на бедствие около 1 000 души ще могат незбавно да получат облекло. 

 

DEVIN подкрепя инициативи на Български Червен Кръст  чрез предоставянето на средства и собствени продукти за подпомагане на хора в нужда в бедствени и кризисни ситуации, и при обучения и събития на БЧК.

Предмет на дейност на компанията са он-лайн маркетингови проучвания. Тя подкрепят програма  „Топъл обяд" чрез отчисляване на 10% от стойността на всеки кредит, получен от участието в он-лайн проучванията

Операторът на системата за електронни плащания предоставя безвъзмездно услуги по изграждането и поддържането на електронни дарения на Интернет страницата на БЧК.

От 2011 г. в офисите за плащане на сметки на фирма Easy Pay клиентите имат възможност да направят дарение в полза на благотворителните каузи на БЧК.

PR-консултант

M3 Communications Group
M3 Communications Group предоставя про боно PR-услуги на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК.

Медийни партньори