Активни проекти

Национален учебно-логистичен център – Лозен
Проектът „Помощ за интеграция“ цели реализиране на дейности за предоставяне на административни и правни консултации, предоставяне на медицинска, психологическа и социална помощ на граждани на трети страни
финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г.