Проект „Помощ, подкрепа и реализация“

Проект „Помощ, подкрепа и реализация“ работа в условията на изжънредно положение COVID-19

Национален учебен център на БЧК - Лозен, към настоящият момент реализира проект „Помощ, подкрепа и реализация“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проекта е създаден и насочен към лица с увреждания "Лица със слухови нарушения (ЛСН) и техните семейства.

За зрелостта на едно общество се съди по отношението му към най-уязвимите негови членове.  Проектът развива дейности, с които целенасочено подкрепя с практически решения на конкретни проблеми хората с увреден слух.

За периода на извънредното положение от 13.03 до 13.04.2020г. в създадените онлайн платформи, помощ и подкрепа са потърсили и получили над 300 лица с увреждания и техните семейства. Дневно обработените въпроси и разяснения от консултантите на проекта - двама социално-административни експерта, жестов преводач и юрист, са над 50 регистрирани включвания.

 Пандемията постави още по-сериозно въпроси свързани с получаването на точна и своевременна информация. Всекидневно екипа на проекта подготвя материали с най-актуалните данни за пораженията от вируса, симптомите, начините на протичане на карантината, новите правила и разпоредби за движение и използването на предпазни средства на обществени места, общуването с медицински лица. Това наложи да се направят съответните обучения с прилагането на много нагледен материал и филмчета, както и индивидуални разговори. Към онлайн платформите има интерес и броя на бенефициентите всекидневно се увеличава. Много хора изпитват остра нужда да получават точна и своевременна информация по проблемите на конкретната група – хора с увреден слух. Възникна и необходимостта от психологическа подкрепа във връзка със страховете от заболяването, изолацията, недостига на информация, неизвестността, фалшивите новини.  Хората с увреден слух са уязвими по отношение на това, че имат комуникационни проблеми, в резултат, на което често стават жертви на опити за измама.

До онлайн консултациите осъществявани в реално време, достъп имат и много хора, които не са преки участници в проекта. Екипа на проекта не отказва помощ, усилията са насочени в подкрепа на всички, потърсили информация и подкрепа.

Възможност да се свържете с нас на e-mail: podkrepa.ppr@abv.bg