Хранителна банка


Модел за хранително подпомагане на нуждаещите се в България

Хранителната банка е сравнително нов за България инструмент за борба с глада и предоставяне на хранително подпомагане на уязвимите, с осигурена непрекъсваемост за дълъг период от време чрез стимулиране на дарителството в общността, подкрепата с местни ресурси и създаването на партньорства. На основата на активно партниране от страна на БЧК с представители на местната власт, бизнеса, граждански сдружения и медии, хранителните банки създават условия не просто за предоставяне на хуманитарна помощ, а за организиране на устойчиви дейности, благодарение на които се посрещат дългосрочните нужди на уязвимите групи. Хранителните банки, изградени от Българския Червен кръст, представляват надежден механизъм за привличане на местния бизнес и обществеността, които даряват хранителни продукти и финансови средства. Дарената храна се съхранява в “банка” – специален склад, където продуктите се сортират, пакетират и подготвят за транспортиране до нуждаещите се. С активното набиране и участие на доброволци от различни възрастови групи в "банката" се подготвят хранителни пакети или ястия, които се предоставят директно на целевите групи от уязвимото местно население.

Повече информация относно хранителните банки в България вижте прикачения файл.