БЧК помага на пострадалите в Хитрино

На 20 декември 2017 г. в Централата на БЧК се проведе заседание на Националния обществен съвет НОС за управление на финансовите средства от кампанията за Хитрино. То бе ръководено от г-жа Мая Манолова, омбудсман на Р България - съпредседател на НОС.
Националният обществен съвет препотвърди спазването на приетите с негово решение обективни критерии за включване на пострадалите домакинства в съответната категория в зависимост от нанесените щети, като всички жители с напълно разрушени къщи да бъдат включени в първа категория.

По останалите сигнали с молби за преминаване в по-висока категория беше решено екип на НОС да извърши проверка на място, като на база на резултатите от нея, НОС ще вземе съответното решение.
Въз основа на внесено предложение от Местния обществен съвет за разпределяне на резерва от финансови средства по Кампанията за извършване на строително-ремонтни дейности на пострадали имоти, НОС реши списъкът да се предостави на жителите на с. Хитрино за публично обществено обсъждане, след което да бъде внесен за разглеждане в Националния обществен съвет.На 2 февруари 2017 г., в централата на БЧК, се проведе второто заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства от кампанията за Хитрино.

То бе ръководено от двамата съпредседатели – г-жа Мая Манолова, омбудсман на Р България, и акад. Христо Григоров, председател на БЧК.

В началото бе предоставена информация за набраните средства от кампанията до 2 февруари 2017 г. в размер на 2 076 495 лв.

Кметът на село Хитрино Нуридин Исмаил представи пред членовете на обществения съвет предложение на местния Обществен съвет за разпределение на средствата по кампанията, което е направено на база оценка на щетите и съобразено с нуждите на пострадалите домакинства.

След като се запозна с предложението, представено от кмета на с.Хитрино, Общественият съвет реши:
1. На пострадалите домакинства от 30 напълно разрушени или подлежащи на събаряне къщи се предоставят по 2 900 лв. за електроуреди и по 12 000 лв. за обзавеждане. Общата сума на подпомагане е 447 000 лв.
2. На пострадалите домакинства от 70 къщи, подлежащи на частичен и основен ремонт, се предоставят по 1 750 лв. за електроуреди и по 8 000 лв. за обзавеждане. Общата сума на подпомагане е 682 500 лв.
3. На пострадалите домакинства от 200 къщи с по-малки материални щети се предоставят по 1 250 лв. за електроуреди и по 1 000 лв. за обзавеждане. Общата сума на подпомагане е 450 000 лв.
4. Предоставят се 20 000 лв. за гаражни врати, 190 000 лв. за врати за домакинства и 15 000 за остъкляване.

Общата сума на разпределените средства е 1 804 500 лв.

Предоставянето на финансовата помощ ще се осъществява поетапно, съобразно готовността на домакинствата да усвояват средствата и съобразно наличните суми по банковата сметка на кампанията. Сумите от изпратени смс-и ще постъпват от мобилните оператори допълнително.

Кметът на с. Хитрино ще предоставя месечни отчети пред Националния обществен съвет за изразходваните средства.


На 28 декември 2016 г. в централата на БЧК се проведе първото заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства от кампанията за Хитрино. Председателят на БЧК акад. Христо Григоров предостави финансова справка за благотворителната кампания на БЧК – до 28 декември 2016 г. са набрани 1 994 111 лв.

Кметът на село Хитрино Нуридин Исмаил информира участниците за нанесените щети и за най-належащите нужди от подпомагане на пострадалото население. След обсъждане на поднесената информация Общественият съвет реши да отпусне 160 000 лв. от набраните по кампанията средства за осигуряване на топъл обяд на хората в селото в продължение на четири месеца. Кметът на Хитрино пое ангажимент на следващото заседание да предостави конкретни предложения за по-нататъшното финансиране от средствата, набрани по благотворителната кампания на БЧК.


Във връзка с трагичния инцидент в с. Хитрино, Българският Червен кръст изразява своята дълбока съпричастност и изказва съболезнования към роднините и близките на загиналите и засегнатите!

За да окаже реална подкрепа на нуждаещите се, БЧК стартира Национална кампания за набиране на финансови средства в подкрепа на пострадалите.

КАК ДА ПОМОГНЕТЕ

чрез SMS-и на кратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори. Дарителските SMS-и за кампаниите на БЧК са освободени от ДДС.

на банкова сметка:
Български Червен кръст
IBAN в BGN: BG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. "Калоян" 3, София 1000, България
(За пострадалите в село Хитрино)

чрез on-line дарения на сайта на организацията:
  • през Epay за ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES
  • с Транскарт БЧК - БЕДСТВИЯ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / BRC – VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES]КАК ПОМАГАМЕ
Още от ранните часове на 10.12.2016 г., БЧК беше в постоянна връзка с ПБЗН (Пожарна безопасност и защита на населението), с колегите от областната организация на БЧК в гр. Шумен и с членовете на Националния оперативен щаб на БЧК. Незабавно бяха изпратени доброволци от шуменския екип за работа при бедствия аварии и кризи и младежкия авариен екип, водачи на спасителни кучета от Планинската спасителна служба и екип от психолози.

Ръководството на Шуменската организация и членове на екипите на БЧК от Шумен са в постоянна връзка с представителите на институциите. Те оказваха помощ на засегнатите в Кризисния център, заедно с доброволците от общинската организация на БЧК в с. Хитрино ежедневно помагат в пункта в с. Тимарево при набирането, превозването и разпределението на помощи - хранителни продукти, вода, хигиенни материали / миещи и почистващи препарати/и дрехи, които се предоставят на хората в нужда.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Набраните от дарителската кампания средства се разпределят от Обществен съвет, който се председателства от г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, като в него се включат представители на местната власт, на държавни институции и неправителствени организации, и на медиите. Средствата от дарителската кампания ще бъдат разпределяни на базата на експертна оценка на нуждите на пострадалото население, като ще бъде предоставяна регулярна информация за набраните и изразходвани средства.

БЛАГОДАРИМ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА И ОКАЗАНАТА ПОДКРЕПА!