Дарение с Транскарт


* Име/ Name:
* E-mail:
Стойност на дарението / Donation лв. / BGN   
* Дарявам за: / I make a donation for:
ПРОГРАМА "ТОПЪЛ ОБЯД" / "HOT MEAL" PROGRAMME
ДОМАШНИ ГРИЖИ / "HOME CARE" PROGRAMME
ФОНД "МИЛОСЪРДИЕ" / "CHARITY" FUND
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ / VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES
ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП / CHILDREN, VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS
Фонд „Добротворчество“ / Charity fund “Good doers”
* Въведи кода: / Enter code: