За контакт

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните в БЧК:
тел.: 02 49 23 033
имейл: v.stoichev@redcross.bg
или на адрес: София 1407, ж.к. Лозенец , ул. „Джеймс Баучер“ №76