Партньорска мрежа за благотворителност


Кои сме ние

Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК е създадена през 2004 г. с цел да подпомага БЧК при набирането на средства за финансиране на различни благотворителни инициативи. Нейни учредители са едни от най-големите търговски компании в България – M-Tel (А1), хотел „Хилтън”, Метро Кеш енд Кеър, Първа Инвестиционна банка и др. Днес тя обединява 24 компании от корпоративния сектор.
С всеки от партньорите БЧК провежда съвместни социални кампании, а с набраните средства подпомага уязвими групи от българското общество.На кого помагаме

 • Деца в неравностойно положение, сираци и полусираци, от многодетни семейства и с нисък социален статус
 • Деца, пострадали при пътни инциденти
 • Безпризорни деца и такива от социални институции
 • Хора, пострадали при бедствия, аварии и катастрофи
 • Самотни, социално слаби и хронично болни възрастни хора
 • Хора с увреждания
 • Други уязвими групи

Защо да се присъедините към Партньорската мрежа

 • Защото помагате на хора в беда;
 • Защото сте социално отговорна компания;
 • Защото изграждате имидж и доверие към компанията;
 • Защото установявате и развивате бизнес партньорства;
 • Защото повишавате своята конкурентоспособност.

Разпределение, контрол и отчетност

Всички дейности по разпределението и отчитането на набраните средства по кампаниите се контролират от Националната комисия по фондонабиране на БЧК и от Консултативния съвет на Партньорската мрежа за благотворителност. В тях участват представители на всички партньорски организации. Партньорите получават подробен описателен и финасов отчет за набраните и изразходвани средства, а донорите – сертификат за дарение.

Членове на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК
     

A1

Мобилните оператори предоставят безплатно кратък номер 1255. Чрез изпращане н а SMS, клиентите на трите мобилни  оператори  даряват еднократни или чрез регулярно дарителство 1 лв. за Програма „Топъл обяд“ на БЧК

Хотел „Хилтън” - София
Домакин е на традиционните бизнес срещи на  представителите на партньорските организации в Мрежата. Набира средства за програма „Топъл обяд” на БЧК чрез благотворителни мероприятия на хотела.

Издателска къща “Unicart”
Издателството реализира коледни благотворителни кампании чрез продажбата на поздравителни картички със знака на БЧК. Набраните средства се предоставят на програма „Топъл обяд”.

 

Всяка година компанията реализира с БЧК две съвместни национални фондонабирателни кампании за Коледа и Великден.  Клиентите на всички магазини от веригата супермаркети в цялата страна, имат възможност да даряват средства за програма „Топъл обяд“ в специално поставени дарителски кутии със знака на БЧК.

Хиполенд
БЧК и Хиполенд организират съвместни фондонабирателни кампании в подкрепа на програма „Топъл обяд“. По време на благородните инициативи, клиентите на верига магазини за детски и бебешки стоки „Хиполенд“ в цялата страна, които закупят продукт, брандиран със знака на Българския Червен кръст, ще подпомогнат осигуряването на безплатен обяд в училище през цялата учебна година на деца сираци, безпризорни, деца на самотни родители, от бедни и многодетни семейства.
5% от стойността на всеки такъв продукт, продаден в периода на кампанията, ще бъдат дарени от "Хиполенд" АД  в подкрепа на програмата, която вече 10 години осугурява безплатна храна на деца в нужда, като по този начин подпомага нормалното им физическо развитие и  намалява заболеваемостта им, произтичаща от нередовното и непълноценно хранене. За повечето от тях  безплатният обяд в училище е и единствената възможност те да посещават редовно учебните занятия.

Кока Кола ХБК България
На 15 август 2014 г. Кока-Кола ХБК България се присъедини към „Партньорска мрежа за благотворителност“ на БЧК. Компанията ще предостави финансови средства за осигуряване на безплатна топла храна на нуждаещи се деца  в неравностойно положение в община Драгоман,  Софийска област през учебната 2014/2015 година.
Операторът на системата за електронни плащания предоставя безвъзмездно услуги по изграждането и поддържането на електронни дарения на Интернет страницата на БЧК.
От 2011 г. в офисите за плащане на сметки на фирма Easy Pay клиентите имат възможност да направят дарение в полза на благотворителните каузи на БЧК.

ЧЕСОУ “Дорис Тенеди”

Училището организира сред своите възпитаници благотворителни инициативи, като базари, концерти и др., чрез които набира и дарява средства за националния дарителски фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадaли при пътни инциденти. Всяка година училището отчислява и % от годишните такси на своите ученици в полза на Фонда.

Българска търговско-промишлена палата
БТПП публикува на своя интернет сайт банер с реклама на кратък номер 1255. В края на февруари 2011 г. БЧК получи безвъзмездно от своя партньор фирмен префикс за маркиране на стоки за продажба в търговските обекти.

Техносим
Продуктова кампания с отчисления на % от продажбите в подкрепа на програма „Топъл обяд”.

Интеркапитал Груп
Съвместна инициатива за дарения на средства от клиентите на компанията чрез системата на  Cashterminal в полза на хуманитарните каузи на БЧК.

                   

KFC, Dunkin’ Donuts&Nordsee

Всяка година компанията реализира съвместна национална Коледна кампания с БЧК. Клиентите на всички ресторанти от трите вериги (KFC, Dunkin’ Donuts&Nordsee) могат да даряват средства на касите  чрез „бутон“. Средствата се предоставят за осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се български деца. В допълнение компанията дарява % от продажбата на собствени продукти.

 

От 2016 г. БЧК и Хюманита реализират съвместна инициатива за разделно събиране на стари дрехи и текстилни изделия в специални за целта контейнери с логото на БЧК. До момента в страната са разположени 94 контейнера (60 в София, 18 в Пловдив, 12 във Варна, 3 в Перник и 1 в Кюстендил). За всеки кг. дарен текстил, компанията дарява финансови средства за Фонда на БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия и кризи.  С дрехите, които са в добро състояние се създава и поддържа бедствен резерв за хуманитарната организация. В случай на бедствие, около 1 000 души ще могат да бъдат незбавно подпомогнати с облекло. 

 

DEVIN подкрепя инициативи на Български Червен Кръст (БЧК) чрез предоставянето на средства и продукти с цел подпомагане на хора в нужда. Даренията ще се използват за кампании, посветени на хидратацията, здравето и безопасността на гражданите, както и при природни бедствия, кризисни ситуации или други случаи на спешна необходимост. Партньорското споразумение с БЧК е естествено продължение на системния принос на DEVIN към образователните инициативи, свързани със здравословната хидратация и популяризиране значението на водата.

 

Предмет на дейност на компанията са он-лайн маркетингови проучвания. Тя подкрепят програма  „Топъл обяд" чрез отчисляване на 10% от стойността на всеки кредит, получен от участието в он-лайн проучванията
PR-консултант

M3 Communications Group
M3 Communications Group предоставя про боно PR-услуги на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК.

Медийни партньори