Активни кампании

 

Техносим ЕАД
Българският Червен кръст и Техносим ЕАД набират и даряват средства за осигуряване на безплатен обяд за деца в неравностойно положение, на самотни родители, сираци и безпризорни.
Компанията е лидер в производството на керемиди в България и дългогодишен партньор на БЧК. Като част от социалноотговорната си политика вече 6-та поредна година отделя средства за безплатна храна в училище за нуждаещи се деца, като дарява 0.05 лв. от продажбата на всеки кв. м. керемиди. Кампанията се реализира целогодишно, а общият принос до момента е 69 779 лв. 
 Интеркапитал Груп
Българският Червен кръст и Интеркапитал груп набират средства за хуманитарните каузи на организацията. Акционерното дружество Интеркапитал Груп, притежател на марката CashTerminal предоставя услуги на пазара за приемане на плащания през  автомати, разположени на територията на цялата страна. Прилагането на системата CashTerminal предоставя на крайния потребител възможност да заплати използваните от него услуги в налични пари, безплатно по всяко време и на удобни за потребителя места без да се налага да посещава офисите и гишетата на доставчиците на услуги.

Освен заплащане на услуги, всеки един потребител ще има възможност да направи дарение през системата CashTerminal за избрана от него кауза на Българския Червен кръст. Дарените средства ще бъдат в полза на: деца в неравностойно положение, сираци и полусираци, от многодетни семейства и с нисък социален статус; пострадали при бедствия, аварии и катастрофи; самотни, социално слаби и хронично болни възрастни хора; деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия; социално слаби семейства, отглеждащи деца и младежи със специфични нужди.
 


А1, Теленор § Виваком
Трите мобилни оператори, от които А1  е един от съоснователите на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК,  предоставят безвъзмездно на организацията кратък номер 1255, на който чрез изпращане на SMS клиентите на компаниите даряват 1 лв. в полза на програма „Топъл обяд“.


J&T Services

От 2013 г.  J&T Services  дарява  3 000 лв. / годишно за Програма „Топъл обяд“, като  предоставя 10 % от стойността на всеки кредит, получен от участието в онлайн проучвания.