За Програма „Топъл обяд”

  • Програма „Топъл обяд” се реализира за 19-та поредна година. Стартира през 2004 г. и до момента е предоставила безплатна храна на общо 22 090 нуждаещи се деца от цялата страна. Финансовият ресурс, необходим за реализирането й се осигурява чрез съвместни благотворителни кампании на партньорите от Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Дарените средства до момента са 3 354 000 лв. (2 000 000 обяда).

  • Основната цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. Много често безплатния топъл обяд, който тези деца получават всеки ден през учебната година в трапезариите на БЧК, е единственият повод те да посещават учебните занятия.

  • Програмата допринася за нормалното физическо развитие на подрастващите, намалява заболяваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и непълноценно хранене. Средно около 12 000 деца/годишно отпадат от училище поради социални причини. Те се нуждаят от храна, грижа и внимание през цялата учебна година.

  • Програма „Топъл обяд“ има 19-годишна устойчивост. През учебната 2022/2023 г., 19-та поредна година 1 642 нуждаещи се деца от цялата страна ще получават безплатен топъл обяд всеки учебен ден.Учебна година Разпределена сума Подпомогнати деца
2004/2005 85 027 лв. 610
2005/2006 105 290 лв. 761
2006/2007 46 032 лв. 422
2007/2008 49 961 лв. 357
2008/2009 97 238 лв. 613
2009/2010 107 572 лв. 685
2010/2011 139 357 лв. 957
2011/2012 206 840 лв. 1 325
2012/2013 142 029 лв. 966
2013/2014 200 642 лв. 1 320
2014/2015 222 645 лв. 1 537
2015/2016 213 090 лв. 1 650
2016/2017 196 183 лв. 1 450
2017/2018 258 545 лв. 1 645
2018/2019 259 318 лв. 1 530
2019/2020 282 362 лв. 1 663
2020/2021 242 228 лв. 1 473
2021/2022 255 154 лв. 1 414
2022/2023 359 997 лв. 1 642
m 3 354 000 лв. 22 090


Всеки може да подкрепи каузата с SMS на номер 1255 за да върнем в училище повече деца. 1 безплатен обяд на 1 дете в нужда в България струва 2 лева.


За повече информация:
Екатерина Борисова-Йовова
тел.: +359 2 49 23 059
e-mail: e.borissova@redcross.bg

Можете  да подкрепите Програма „Топъл обяд“

онлайн

ДАРИ

или по банков път

IBAN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк