Курсове по Първа помощ
От 2003 година БЧК обучава по първа долекарска помощ кандидатите за водачи на МПС в цялата страна
Курсът е предназначен за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства.
Предназначен е за персонал на детски заведения, училища, детегледачи и родители на деца до 8 годишна възраст
От 2005 година БЧК започна провеждане на специализирани курсове по първа помощ за напреднали
Всяка втора събота от месец септември, във всички страни по света, по инициатива на МФЧК/ЧП се отбелязва денят на първата помощ