Кампания на Техносим ЕАД

Българският Червен кръст и „Техносим“ ЕАД продължават да набират средства за осигуряване на безплатен обяд в училище за уязвими деца.
Компанията е лидер в производството на керемиди в България и дългогодишен партньор на БЧК. Като част от социалноотговорната си политика вече 9-та поредна годинa  отделя средства за безплатана храна в училище за нуждаещи се деца, като дарява 0.05 лв. от продажбата на  всеки  кв. м. керемиди в полза на Програма „Топъл обяд“ на БЧК.  Кампанията се реализира целогодишно, а общият принос до момента е  98 584  лв.  Основната цел на Програма „Топъл обяд“ е да подпомага нормалното физическо развитие на деца от социалнослаби семейства и да ги стимулира да посещават редовно учебните занятия.