Кампания на Техносим ЕАД

Българският Червен кръст и „Техносим“ ЕАД набират и даряват средства за осигуряване на безплатен обяд за деца в неравностойно положение.

Компанията е лидер в производството на керемиди в България и дългогодишен партньор на БЧК. Като част от социалноотговорната си политика вече 6-та поредна година отделя средства за безплатана храна в училище за нуждаещи се деца, като дарява 0.05 лв. от продажбата на всеки кв. м. керемиди. Кампанията се реализира целогодишно, а общият принос до момента е 69 779 лв.

Основната цел на Програма „Топъл обяд“ е да подпомага нормалното физическо развитие на деца от социалнослаби семейства и да ги стимулира да посещават редовно учебните занятия.