Задания

за изготвяне и представяне на оферта за доставка на газокар за нуждите на Централната складова база на БЧК
Сдружение Български Червен кръст набира оферти за избор на изпълнител за предоставяне на правни консултации и изготвяне на документация за провеждане на тръжни процедури
Български Червен кръст обявява процедура доставка на облекло