Задания

Във връзка с необходимостта от подновяване и подмяна на отделни артикули от екипировката и съоръженията на планинските спасители на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст и провеждане на процедура за определяне на изпълнители на поръчки за горното, се обръщаме към Вас за предоставяне на оферти за доставка на следните позиции съгласно критериите, посочени по-долу