Купи и дари

БЧК и БИЛА-България ЕООД стартираха съвместна благотворителна кампания „Купи и дари“ за подпомагане на уязвими групи: социално слаби български граждани, лица, търсещи закрила, институции за възрастни хора и деца.

Кампанията е дългосрочна (за период от 1 година) и се реализира в магазините на търговската верига в цялата страна.

Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи, като закупи трайни пакетирани хранителни продукти и ги постави в специално брандираните колички в магазините.

БЧК чрез своите областни структури ще организира транспортирането и предоставянето на хранителните продукти на бенефициентите.