Наводнение в Хасковска област

Катастрофалните наводнения в Хасковска област свързани със загуба на човешки живот и тези в Старозагорска област, съчетани с изключително студеното време, поставиха на изпитание възможностите на екипите. Съвместно с органите на изпълнителната власт още в първите часове на бедствията БЧК предостави на бедстващите имущество за незабавно подпомагане от резервите на БЧК в складова база Капитан Андреево, като бяха осигурени одеяла и постелъчен инвентар за евакуираните жители на с. Бисер и други пострадали населени места. Бяха раздавани топли напитки и хранителни пакети на пострадалите и на спасителните екипи участващи в спасителните действия. Психолози доброволци от БЧК работеха на терен, като оказваха първа психологична помощ и психосоциална подкрепа. На място работиха повече от 20 доброволци и щатни специалисти на БЧК и екипи от психолози, планински спасители с обучени кучета и екип за действия при наводнения.

За преодоляване последиците от бедствието, БЧК обяви благотворителна кампания в помощ на пострадалите. В кампанията се включиха хиляди граждани, държавни институции, корпоративният сектор, посолства, граждански сдружения и организации. С помощта на местните обществени съвети служители и доброволци на БЧК разпределяха и предоставиха на нуждаещите се получените хуманитарни помощи. Със събраните средства до края на годината бяха изградени 32 къщи.

Бяха разпределени и предоставени опаковани хранителни продукти, както и селскостопански инвентар и оборудване за действие на спасителни екипи в кризисни ситуации в размер на 155 415 лева.

Със съдействието на БЧК, бяха предоставени 96 броя изсушители от Германския Червен кръст, които бяха предоставени на пострадали в Хасковска, Пловдивска и Старозагорска области.


Информация за събраните помощи и финансови средства за подпомагане на пострадалите от бедствието в област Хасково

С цел по-ефективно използване на набраните средства, БЧК инициира създаването на Обществен съвет за управление на финансовите средства по кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията в Хасковска област. В него бяха поканени представители на държавните институции, министерствата, местната власт, медии и представители на мобилните оператори, предоставили кратък номер 1255 за нуждите на кампанията.

Общественият съвет взе решение с набраните средства да се построят къщи за най-пострадалите от наводнението домакинства, определени от Обществения комитет в с. Бисер.

От 26 април до 26 юли бяха изградени първите десет къщи. Останалите 20 се строят по планиран график. Те ще бъдат готови в срок, като първите 10 от тях ще бъдат завършени до 16 октомври, а следващите - до 30 октомври 2012 г.

Какво направихме досега?