Търсите близък?
icon_docs.gif
  Изтеглете формуляр за издирване на близък


Централна агенция за издирвания към Международния комитет на Червения кръст

Службите за издирвания към различните национални дружества са координирани от Централната агенция за издирвания - Женева, която е част от Международния комитет на Червения кръст. Нейната дейност е обусловена от Женевските конвенции и потвърдена в член 5 от Устава на Международното движение на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Тя осигурява текущата координация на дейността на Службите за издирвания на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, задава принципи на работа, осигурява обмен на опит и е пряк координатор на дейностите по възстановяване на семейните връзки в случаите на въоръжен конфликт и вътрешни размирици.

Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец

Ролята на Секретариата на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец се базира на член 6 от Устава на Международното движение на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Международната федерация има за задача да окуражава и подпомага по всяко време всички форми на хуманитарни дейности извършвани от националните дружества, нейни членове с цел да се предотвратява и намалява човешкото страдание. Тази дейност включва и изрично укрепване на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец в областта на подготовката за реагиране на бедствени ситуации и осигуряване на съответната готовност за провеждане на издирвания посредством включването на дейности по издирване на изчезналите лица и възстановяване на семейния контакт в плановете за действие в бедствени ситуации.

Национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец
Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец са длъжни да интегрират дейностите си за възстановяване на семейните връзки в своя план за действие. Те са длъжни да назначат отговорник за издирвания, който да изгражда ефективна национална мрежа за провеждане на дейности по издирване и събиране на разделени семейства.

Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец са поели дългосрочен ангажимент да възстановяват и поддържат контакта между членовете на разделени семейства, разделени в резултат на война, безредици или природни бедствия (Резолюция ХVІ от 25ата Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец). Ангажиментът им е валиден докато нуждата от такава дейност съществува период, който може да продължи много след овладяването на конфликта или бедствието.

Служби за издирвания
Международната мрежа от Службите за издирвания към Националните дружества на Червения кръст/Червения полумесец работи в тясно сътрудничество за изпълнение на своите задължения.

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/Countries/Bulgaria

За контакт:
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
София 1407
бул. "Джеймс Баучер" 76
Телефон: 02/49 23 040
E-mail: tracing@redcross.bg

      Първа помощ