Първа помощ на работното място
Основен курс по първа долекарска помощ на работното място

Курсът е предназначен за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства. От 2008 година програмата за обучение е сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция ЕFAC и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период. Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа.
Курсистите могат да закупят специално предназначено за целта учебно ръководство.

Курс по първа долекарска помощ за курса потърсете секретариатите на Областните съвети на БЧК.