Курс за кандидат-шофьори
Основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС

От 2003 година БЧК обучава по първа долекарска помощ кандидатите за водачи на МПС в цялата страна. Програмата на курса е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5 годишен период. Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа. На курсистите се предоставя учебно ръководство.

Курсът е предназначен за граждани при първоначално получаване на свидетелство за управление на МПС.

Курс по първа долекарска помощ за курса потърсете секретариатите на Областните съвети на БЧК.