В случай на бедствие
icon_docs.gif
  Семеен план за реагиране при бедствия
icon_docs.gif
  Семеен комплект за бедствия
icon_docs.gif
  Готовност за бедствия - храна и вода
icon_docs.gif
  Брошура по проект REcheck


Бедствието възниква бързо и неочаквано. То може да е малко по размер, като например домашен пожар, или голямо като земетресение. Може да бъдете принудени да се евакуирате от квартала или да останете вкъщи за неопределено време.

След бедствие местните власти и оказващите помощ ще пристигнат на мястото, но има възможност да не успеят да достигнат до всички незабавно. Възможно е помощта да пристигне след няколко часа, но понякога може да отнеме и дни. Семейството Ви подготвено ли е да се справи с бедствена ситуация до пристигането на помощта?

Ако вашият район бъде засегнат от земетресение, силни ветрове, зимна буря или друго бедствие, е възможно да нямате достъп до храна, вода и ток в продължение на дни, дори седмици. Чрез отделянето на време сега, за да приготвите запаси от храна и вода, вие бихте могли да подсигурите цялото си семейство при подобна обстановка.

За повече информация прегледайте прикачените файлове.


БЧК работи непрекъснато за повишаване на информираността на населението за подготовка при бедствия, аварии и катастрофи.

Проект REcheck оценка и укрепване на устойчивостта, чрез ангажиране на кварталните мрежи


Готови ли сте за бедствие - спиране на електрозахранването, наводнение, пандемичен грип?

За да се подготвите участвайте в играта >>