За Червения кръст
През 1863 г. в Женева се провежда заседание на частен комитет, учреден от Анри Дюнан и още четирима видни жители на този град
Отличителната емблема червен кръст на бял фон е приета през 1863 г. и е образувана от цветовете на швейцарското знаме в разместен вид.
Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания
Подписаните и ратифицирани от всички държави-членове на ООН Женевски конвенции