Библиотека


  Милосърдните сестри на Българския Червен кръст-Лидия Маркова

ДА ПОМНИМ МИНАЛОТО!

"...Сборникът с материали за Клуба на милосърдните сестри на Българския Червен кръст има над 20-годишна история. От 1993 г. до днес - бавно и полека, както казва поетът, с помощта на милосърдните сестри, които поставиха началото на този клуб, започнахме да събираме лични материали, спомени, снимки, документи, медийни публикации, с желанието да съхраним жив спомена за хора и събития. Във времето идваха нови хора, а с тях и нови материали... Едни от сестрите оценяваха сериозността на този тип дейност, други я сметнаха за излишна или просто ненужна... Затова от общия списък на над 80-те имена на милосърдни сестри имаме материали само за няколко десетки - явни членове на клуба, уважавани ръководители на  Училището за милосърдни сестри на БЧК; негови възпитанички, отдали живота си за развитието на здравеопазването в страната. Към клуба отнасяме и онези, които поради здравословни проблеми не можеха да вземат пряко участие в неговата дейност, но за които той се грижеше във времето. Спомените разказват непретенциозно за една човешка връзка, създадена в училището на БЧК, която времето не може да унищожи и която караше членовете на клуба да идват всеки първи четвъртък на месеца от 1993 година до днес в сградата на ЦК (НК, НС) на БЧК като в свой дом; да участват според силите си в негови дейности; да се грижат за своите болни, стари и вече немощни инструкторки и колежки, като в едно голямо и задружно семейство. Оформихме събраните материали в един диск – като спомен за всяка от членките на Клуба на милосърдните сестри и на Училището на БЧК като цяло. Блазни ни мисълта, че той ще запази сред наследниците им спомена за тяхната дейност, за несломимото им желание да бъдат полезни до последния миг на живота си. Ще ги предоставим и на институциите, които имат отношение към подготовката на медицински специалисти или към съхраняването на различни по вид издания на Българския Червен кръст като ДА „Архиви”, НБ „Св. Св. Кирил и Методий” и др. ..."

Лидия МАРКОВА


 

   

Спомен от Солферино -Анри Дюнан

 


 

    Историята на една идея- комикс