Регламент


РЕГЛАМЕНТ
НА 16-ти ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

I. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл.1./1/ Шестнадесето издание на Фестивала на червенокръстките и здравни филми, наричан по-нататък за краткост „Фестивала”, се провежда от 28 септември до 3-ти октомври 2015 г. в гр. Варна, България.
/2/ Фестивалът се провежда под патронажа на вице-президента на Република България г-жа Маргарита Попова, която връчва почетна грамота и знак и с подкрепата на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

II.ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА
Чл.2./1/ Шестнадесетото издание на Фестивала представя филми в следните категории:
Състезателни категории:
1. Филми на Червения кръст и на Червения полумесец, които отразяват дейността на националните организации на Червения кръст и Червения полумесец по целия свят.
2. Документални филми (от тематични области: медицина, здравеопазване, екология, миграция, човешки права).
3. Игрални филми (пълнометражни) с обща хуманна насоченост.
Информационни категории:
1. 70 години от края на Втората световна война.
2. 100 години българско кино.

За да прочетете пълния текст на регламента моля изтеглете прикачения файл.


За повече информация посетете интернет страницата на фестивала