Как да стана доброволец?

Доброволец на Българския Червен кръст може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на Червения кръст.
 

Доброволците в БЧК могат да бъдат:
* доброволец, предоставящ различни социални услуги;
* доброволец-ръководител;
* доброволец-експерт или съветник;
* доброволец-администратор;
* доброволец-фондонабирач;
* доброволец-застъпник.

Как да стана доброволец на БЧК?
* Свързвам се с общинската/областната организация на БЧК/БМЧК;
* Срещам се с други доброволци на БЧК/БМЧК и участвам в различни дейности;
* Преминавам обучение по основни знания за Червения кръст.
* Аз съм доброволец на БЧК/БМЧК!

Ако желаете да научите повече за БЧК, да помогнете, да се присъедините към нас като станете доброволец на организацията, се обърнете към нас:

Национален съвет на БЧК
София 1407, бул. “Джеймс Баучер” 76,
тел. 02 81 64 757
Димитър Зафиров

или се обърнете към нашите клонове в страната:

Град Телефон   Град Телефон
         
Благоевград 073 885 094   Плевен 064 801 324
         
Бургас 056 819 041   Пловдив 032 622 762
         
Варна 052 612 674   Разград 084 661 255
         
Велико Търново 062 620 233   Русе 082 845 424
         
Видин 094 606 095   Силистра 086 823 080
         
Враца 092 624 747   Сливен 044 624 133
         
Габрово 066 803 116   Смолян 0301 63 297
         
Добрич 058 602 247   София–област 02 846 85 27
         
Кърджали 0361 61 843   София–град 02 81 22 822
         
Кюстендил 078 550 371   Стара Загора 042 625 209
         
Ловеч 068 603 520   Търговище 0601 63 292
         
Монтана 096 300 116   Хасково 038 624 493
         
Пазарджик 034 445 650   Шумен 054 877 336
         
Перник 076 602 565   Ямбол 046 664 424