Велико Търново

5000 Велико Търново
ул. “Цар Освободител” №1
Зорница Стоянова – директор
д-р Галина Гарева - председател
Тел.: 062 62 02 33
E-mail: velikotarnovo@redcross.bgВижте по-голяма карта