София град

1407 София, 
бул. "Джеймс Баучер" 76, ет. 3
Петранка Недялкова - директор
Проф. Здравко Маринов - председател
Тел.: 81 22 822
E-mail: sofcom@redcross.bg
www.redcross-sofia.bgВижте по-голяма карта