Смолян

4700 Смолян
бул. “България” № 24А
Мария Делева – директор
Мариана Иванова - председател
тел.: 0301 63 297
е-mail: smolyan@redcross.bgВижте по-голяма карта