Шумен

9700 Шумен
ул. “Цар Освободител” №143
Пламен Петров – директор
д-р Николай Чобанов - председател
Тел.: 054 87 73 36
Факс: 054 87 20 03
E-mail: shumen@redcross.bg
Сайт на областната организация
Блог на областната организацияВижте по-голяма карта