Перник

2300 Перник
ул. “Радомир” №1
Наталия Минева – директор
Антоанета Митова - председател
Тел./Факс: 076/60 26 65
Тел.: 076/60 89 10
E-mail: pernik@redcross.bgВижте по-голяма карта