С тениска на бала

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – СТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ПАРТНЬОР ФИРМА МОТО-ПФОЕ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ
за студенти, завършили средното си образование през 2018 г. и приети във Висши училища в страната

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента, публикуван в сайта www.steniskanabala.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ в СО на БЧК до 30.09.2018 г., с адрес: 1407 София, бул. „Джеймс Баучер” №76, ет. 3

За повече информация – тел. 02 8122822