България помага на Пакистан


В отговор на Съвместно изявление на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец за кризата, предизвикана от тежките наводнения в Пакистан, опустошили множество области и засегнали милиони жители на територията на страната и последвалия Апел на МФЧК/ЧП, Българският Червен кръст, съвместно с Министерство на външните работи на България се включи в международната хуманитарна операция с обществена кампания за набиране на средства за пострадалите. Чрез специално откритата банкова сметка и чрез SMS дарения на кратък номер 1255 бяха набрани 22 499,42 лв. Всички средства са преведени по установената процедура към апела на Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и на Червения полумесец (Appeal n° MDRPK006/19 August 2010)

Пакистанските власти приеха и предложената от България помощ от 126 кг лекарства.

Благодарим на всички за оказаната подкрепа!