Ситуацията в Северна Африка

БЧК отговори на спешния апел на МФЧК

Българският Червен кръст подкрепи усилията на Международната федерация на дружествата на червения кръст и червения полумесец (МФЧК) за решаване на хуманитарната криза в Северна Африка и Близкия Изток.
Масовите безредици и демонстрации в региона на Близкия Изток и Северна Африка през последните седмици предизвика значителна вътрешна несигурност и вълна от бежанци в региона. Последните данни сочат, че хиляди бежанци от Либия са потърсили убежище в Тунис и Египет до момента, като се очаква техният брой да продължи да нараства.
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец отправи Спешен апел за хуманитарна помощ на стойност 4 458 090 швейцарски франка за подпомагане на 100 000 души за период от шест месеца.
По Апела ще бъде предоставена спешна хуманитарна помощ - палатки и одеяла, комплекти за първа помощ, мобилни складове, оборудване и екипировка за доброволци и медицинска помощ, линейки и мобилни пунктове за кръводаряване, телекомуникационно оборудване, както и храна за намиращите се в районите между граничните пунктове с Египет и Тунис.
БЧК откликна незабавно на Спешния апел и се присъединява към усилията на Международната федерация със свой принос от 5 000 швейцарски франка.
По молба на Тунизийския Червен полумесец БЧК предоставя на националното дружество на Тунис финансова помощ в размер на 2000 евро за подпомагане на операцията по разрешаване на хуманитарните предизвикателства в страната.


МКЧК призовава за съобразяване с международното право

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) изразява дълбока загриженост относно засилването през последните дни на сраженията в и около гъсто населени центрове в Либия, с произтичащата от това опасност за живота и здравето на цивилни лица.
С началото на въздушните удари в Либия от международните сили, МКЧК призовава всички страни - на международните сили, на либийското правителство и въоръжената опозиция - да се придържат стриктно към правилата и принципите на международното хуманитарно право.
В съответствие със своя мандат, МКЧК отправя призив към всички, които участват във военни действия да се съобразят с международното право. По-специално, те трябва да разграничават по всяко време цивилни от бойци. "Атаките, които пряко са насочени към цивилното население, са строго забранени от международното хуманитарно право", заяви Ив Даккорд, Генерален директор на МКЧК. "Този закон също така забранява използването на човешки щитове. Безразборните нападения също са строго забранени. Страните трябва да вземат всички предпазни мерки, включително и при избора на средства и методи за водене на война, за да се избегне, доколкото е възможно страданието на цивилни."
Лица, които не участват пряко в военните действия - в това число бойци, които отстъпват или които вече не са способни да се сражават, защото са ранени или са били заловени - не могат да бъдат атакувани и трябва да бъдат третирани хуманно.
"Ние призоваваме страните в конфликта да разрешат на хуманитарните организации безопасен достъп до засегнатите от войната райони и да се даде възможност на медицинския персонал и линейки да стигнат до ранените", каза Даккорд.

Хуманитарната операция на МКЧК
Международният комитет на Червения кръст е единствената международна хуманитарна организация, работеща на територията на Либия. Операцията на МКЧК, едновременно провеждана в няколко страни, се извършва в тясно сътрудничество с неговите партньори от Червения полумесец на Либия, Египет и Тунис и с редица национални дружества, работещи в международен мащаб. Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец играе важна роля в подкрепата на Националните дружества в Египет и Тунис като им помага да координират подкрепата от партньорските Национални дружества, работещи в международен мащаб.

Либия
Основната насоченост на действията остава предоставянето на помощ на ранени и болни, подпомагане на уязвимите групи блокирани чужденци и помощ в отговор на други последствия от конфликта. В момента МКЧК - с ценната подкрепа на Египетски и Либийски ЧП - транспортира още храна и основни домакински пособия в Либия, с цел да подпомогне десетки хиляди души, ако възникне такава необходимост. Организацията изпрати 180 тона хуманитарна помощ в Бенгази миналия вторник.

Съседните страни
Фокусът на операциите на МКЧК в Египет и Тунис е насочен към подкрепа на Египетския и Тунизийския Червен полумесец за справянето с продължаващия приток на бежанци и на възвръщенци, както и в подготовката за евентуален допълнителен наплив на бежанци. В този контекст МКЧК работи в тясно сътрудничество с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, за да осигури ефективна и координирана подкрепа на работата на Националните дружества на Египет и Тунис и да помогне на техните всеотдайни доброволци, предоставящи основни услуги на засегнатите. МКЧК в партньорство с действащите на място Национални дружества продължава да помага на хората на границите с Египет и Тунис чрез широка програма за възстановяване на семейните връзки да се свържат с техните семейства и близки.

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец изразява своята дълбока загриженост от влошаващата се хуманитарна ситуация в резултат на ескалацията на насилието и тежкото положение на гражданското население, засегнато от кризата в Либия и събитията в съседните страни. Националните дружества на Червения полумесец в Либия, Тунис и Египет работят неуморно за осигуряване на жизнено важни услуги за най-нуждаещите се. Ние сме силно обезпокоени от извършените напоследък нападения срещу служители и линейки на Либийския Червен полумесец при изпълнение на техните задължения и напомняме, че персоналът и съоръженията на Червения полумесец и на Червения кръст трябва да бъдат опазвани и зачитани по всяко време.

Ние приветстваме поетите от редица държави ангажименти за осигуряване на хуманитарна помощ, защита и други услуги на пострадалите от кризата и особено на хората, принудени да избягат в съседни страни или в Европа. Призоваваме държавите да зачитат правата на уязвимите мигранти в съответствие с международните норми за правата на човека и нормите на бежанското право. Всеки, който е напуснал страната си, за да оцелее, трябва да получи достъп до район на безопасност. Що се отнася до мигрантите, държавите следва също така да предприемат необходимите мерки за задоволяване на основните им нужди, за осигуряване на здравни грижи, храна, образование и зачитане на личното им достойнство и за недопускане на дискриминационно отношение.

Националните червенокръстки дружества на Италия, Малта, Франция, Испания, Гърция и на други европейски страни оказват необходимата помощ на пристигащите „мигранти” и са ангажирали значителни ресурси и персонал за посрещането на евентуален бежански поток. Поради критичната обстановка в Северна Африка, твърде възможно е хиляди хора да потърсят убежище в Европа. Наличието на извънредна ситуация в региона обуславя необходимостта от хуманитарна акция, в която да участват не само отделни европейски страни, но и целият Европейски съюз. Структурите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец са готови да изпълнят мисията си в рамките на своите отговорности и правомощия, но се нуждаят от значителна материална подкрепа.

Ние приветстваме своевременната реакция на страните в Северна Африка и Европа, които приеха на своя територия големи групи от хора, бягащи от различни северноафрикански държави, и призоваваме да бъде оказана допълнителна международна подкрепа на усилията, полагани от тези страни в отговор на възникналите огромни хуманитарни предизвикателства.
Със съдействието на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец националните дружества на Червения полумесец в Либия, Египет, Тунис и Алжир са напълно мобилизирани, за да се справят с настоящата криза в Северна Африка. С оглед на изпълнението на тяхната хуманитарна мисия те трябва да бъдат подкрепени, за да могат да осигурят необходимата жизнено важна помощ на всички нуждаещи се (гражданско население, работници мигранти, бежанци, вътрешно разселени лица и приемащите ги общности) независимо от правния им статут и без дискриминация.