БЧК и Кауфланд България

За 10-ти пореден път БЧК и Кауфланд България се обединяват в името на обща кауза. От 8 април до 10-ти май 2019 г. клиентите на всички магазини от веригата в цялата страна ще имат възможност да направят дарение в специално поставени за целта кутии със знака на БЧК. Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на безплатна храна в училище на нуждаещи се деца от социалнослаби семейства (сираци, полусираци, с един или двама трайно безработни родители, др.).

Вече 15 години хуманитарната организация реализира Програма „Топъл обяд“ с цел да върне в класните стаи деца от семейства в затруднено финансово положение. Често обядът в трапезариите на БЧК е единственият повод те да посещават учебните занятия. До момента Програмата е предоставила безплатна храна на 16 000 нуждаещи се деца от цялата страна. Само през настоящата 2018/2019 г., 1 600 деца от 25 области в страната са включени в Програмата.
Вече десет години Kaufland подкрепя БЧК в тази мисия. За този период клиентите на веригата супермаркети са дарили над 365 000 лева за да може повече деца да имат своя „Топъл обяд.