БЧК подновява работата на Националния чат за първа психологическа помощ 

Българският Червен кръст отново стартира Националния онлайнчат за психосоциална подкрепа, в отговор на нарастващата необходимост  при усложняващата се епидемиологична обстановка в страната. На уебсайта на организацията www.redcross.bg специалисти по психосоциална подкрепа и експерти на БЧК, всеки работен ден от 12:00 ч. до 14:00 ч. ще предоставят безплатна и конфиденциална помощ на хората, които изпитват затруднения при справянето с настоящата обстановка, и които ще имат възможност да споделят своите притеснения и безпокойство. Нуждаещите се от помощ могат да се свързват с консултантите, работещи на чата във всеки един момент, а екипът, предоставящ услугата ще отговаря в рамките на посочените часове. Освен оказваната психологична и психосоциална подкрепа, професионалистите и експертите от БЧК ще предоставят и информация за наличните дейности  на организацията, както и за актуалните противоепидемиологичните мерки на правителството относно ограничаването наразпространението на коронавируса.

Националният онлайн чат за психосоциална подкрепа беше подкрепен като иновативен и успешен механизъм и по програмата „Дейности вотговор на COVID-19 в България“, изпълнявана от БЧК чрез глобалния апел на Международнатафедерация на Червения кръст и Червения полумесец и финансирана от USAID.