10-та съвместна Коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД

На 13 януари 2021 г. приключи десетата традиционна съвместна Коледна благотворителна кампания на Самекс ЕООД (представител на веригите KFC&Nordsee) и БЧК в подкрепа на Програма „Топъл обяд“ в училище. Набраната сума е в размер на 39 638 лв. Финансовия принос е от отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията (Коледна кофа на KFC), от дарения на клиенти и служители на ресторантите от двете вериги на територията на страната и от участието на най-големия доставчик на KFC - Лудогорско пиле.

От 12 ноември 2020 г. до 13 януари 2021 г., в рамките на международната програма Add Hope, компанията заделяше средства за осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се деца от социално-слаби семейства.  Дарените до момента финансови средства са над половин милион лева, с които са осигурени над 250 000 безплатни обяда.


Както и предходните години, даренията ще се предоставят чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията и от клиентите и служителите на касите в ресторантите от двете вериги на територията на страната. До момента Програма „Топъл обяд“ е предоставила безплатна храна в училище общо на 19 034 деца, като за настоящата  2020/21 г. те са 1 473.