Коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД

Българският Червен кръст и Самекс ЕООД  за девета поредна година ще реализират  традиционната си съвместна Коледна благотворителна кампания в полза на програма „Топъл обяд“ в училище.
Самекс ЕООД (представител на веригите KFC, Dunkin Donuts §Nordsee) са предоставили до момента чрез отчисления от продажбата на собствени продукти и дарения от клиенти общо 421 537 лв., с които са осигурени над 130 000 безплатни обяда за деца от социалнослаби семейства.
От 15 ноември 2019 г. до 8 януари 2020 г., в рамките на международната програма Add Hope, служителите във веригите ресторанти в цялата страна отново ще набират средства за безплатна храна в училище за нуждаещи се деца.
Както и предходните години, даренията ще се предоставят чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията и от клиентите и служителите на касите в ресторантите от трите вериги на територията на страната.