Информационна кампанията „Направи го за тези, които обичаш“


В отговор на пандемията от COVID-19 БЧК продължава да оказва помощ и подкрепа на десетки хиляди засегнати граждани.

В момента организацията реализира мащабна програма с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Дейности по Програмата:

  • Предоставени са лични хигиенни пакети на 30 000 социалнослаби граждани, засегнати от COVID-19, информационни материали за превантивни мерки за предпазване от заразяване и за услугите, които БЧК предлага.
  • Предоставени са образователни пакети на 2 500 уязвими и нуждаещи се деца, с цел подкрепа за нормално връщане към учебния процес.
  • Промоция на здравето и здравни практики сред ромското население в страната, със съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори. Достигнати са 4 600 души от областите Ст.Загора, Шумен и Ямбол.
  • Създадена е Гореща телефонна линия с национален телефонен номер 0800 1 1466, Контактен център и онлайн чат за психосоциална подкрепа, който предоставя възможност за достъп до психологически консултации и по-нататъшна помощ.

 

На уебсайта на организацията www.redcross.bg специалисти по психосоциална подкрепа и експерти на БЧК, всеки работен ден от 12:00 ч. до 14:00 ч., предоставят безплатна и конфиденциална помощ на хората, които изпитват затруднения при справянето с настоящата обстановка. Нуждаещите се от помощ могат да се свързват с консултантите, работещи на чата във всеки един момент, а екипът, предоставящ услугата отговаря в рамките на посочените часове. Освен оказваната психологична и психосоциална подкрепа, професионалистите и експертите от БЧК предоставят и информация за наличните дейности  на организацията, както и за актуалните противоепидемични мерки за ограничаването на разпространението на коронавируса.

В рамките на програма „Дейности в отговор на COVID-19“, Българският Червен кръст стартира и мащабна информационна кампания под надслов „Направи го за тези, които обичаш“. Целта ѝ е да продължи да подчертава важността от спазването на противоепидемичните мерки, да предоставя надеждна информация на българските граждани и да се бори с фалшивите новини. Името на кампанията е избрано неслучайно и цели да провокира лична и емоционална ангажираност на всеки гражданин с изпълнението на противоепидемичните мерки, за да предпази близките си.

 
Освен дейностите в отговор на пандемията от COVID-19 БЧК продължава да изпълнява и своите дългосрочни програми, чрез които подпомага едни от най-уязвимите групи в обществото. Сред тях са програмата „Топъл обяд“, чрез която 1473 деца от социално слаби семейства получават безплатна топла храна в настоящите зимни месеци; предоставянето на хранителни пакети за 470 000 социално слаби граждани по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане; дейностите по програма „Домашни грижи за независим и достоен живот“ в подкрепа на самотни възрастни хора и др.