СЪВМЕСТНА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Българският Червен кръст стартира информационна кампания в партньорство с Байер България, обхващаща социалнозначими заболявания в областта на кардиологията и офталмологията. Откриващото събитие ще се проведе на 7 октомври (понеделник) от 11:45 ч. в зала „Музейна“ на централата на БЧК (бул. „Джеймс Баучер“ 76) и е посветено на възрастово-обусловената макулна дегенерация, която е прогресивно хронично заболяване на очите и е причина за загуба на централното зрение при голям процент хора. Презентация по темата ще изнесе д-р Веселин Даскалов – офталмолог и специалист по микрохирургия на окото.

В продължение на един месец, водещи специалисти офталмолози и кардиолози ще представят информационни презентации в градовете – София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Перник, Благоевград, Шумен, Ловеч, Плевен, Ямбол, Бургас, Дупница, Хасково.

  

Кампанията е насочена към опр