Търси се

COVID19”-  Информация за търсене на медицинска апаратура, консумативи, предпазни средства и други

В настоящата страница ще публикуваме безвъзмездно информация за търсене на медицинска техника и консумативи в помощ на болниците, които имат нужда от описаните артикули в битката срещу COVID-19. Обявите и посочените контакти ще бъдат публикувани само след получено писмено съгласие от страна на болничните институции. Публикации ще се осъществяват при стриктно спазване на българското законодателство и нормите за защита на личните данни.

Ако искате вашата информация да бъде публикувана в сайта ни, моля пишете на secretariat@redcross.bg


 "Център за психично здраве - София" ЕООД търси консумативи и лични предпазни средства за нуждите на заведението.

 • Защитно облекло
 • Еднократни маски
 • Защитни шлемове
 • Еднократни ръкавици
 • Калцуни
 • Дезинфектанти

За контакти: д-р Емил Грашнов - управител, тел.:+359 887508204, e-mail: odpzss@mail.bg    


МБАЛ „НКБ” търси лампи и лични предпазни средства за нуждите на заведението.

 • 20 броя бактерицидни лампи, от които 10 – стационарни и 10 – преносими
 • Необходими количества за 1 месец.
 • 250 броя многократен гащеризон
 • 1500 броя еднократен гащеризон
 • 5000 броя високозащитни маски  N95
 • 3000 броя високозащитни маски  N99
 • 5000 чифта гамаши
 • 300 броя очила

Лице за контакт: д-р Ивайло Ваклинов – зам.-директор по медицинската дейност –тел.: 0889101490