Задание подновяване и подмяна на артикули от екипировката - ПСС


Вашата оферта следва да да бъде представена  до 16.00 часа на 29.03.2021г. в ст.111 – деловодство на НС на БЧК, гр.София 1407 , бул.”Джеймс Баучер” № 76 или по е-поща на адрес s.stoykov@redcross.bg заедно със следните документи и приложена/и мостра/и/модел/и/ на оферирания артикул. Моля вижте подробностите в прикачения файл. 


За получаване на информация свързана с оферирането по горепосочените артикули може да се обаждате на тел 02/8164777 или 0887100332, или мейл s.stoykov@redcross.bg - Стойко Стойков.